Loading Laddar...
 

Köpvillkor

<p>F&ouml;ljande villkor g&auml;ller f&ouml;r K&ouml;rskolan i J&ouml;nk&ouml;ping AB:s f&ouml;rs&auml;ljing i Sveriger &ouml;ver internet till konsument.</p> <p><strong>Kontaktuppgifter&nbsp;</strong></p> <p>K&ouml;rskolan.se</p> <p>Brunnsgatan 7&nbsp;, 553 17&nbsp; J&Ouml;NK&Ouml;PING</p> <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:11px">Org.nr 556501-1383</span></p> <p>Tel. 036-30 87 30</p> <p>info@korskolan.se</p> <p>www.korskolan.se</p> <p><br /> &nbsp;<br /> <strong>K&ouml;pvillkor&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> Best&auml;llning av en vara eller tj&auml;nst sker p&aring; v&aring;r hemsida.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Betalning g&ouml;rs i samband med best&auml;llningen och med kontokort. Kontokort inneb&auml;r att du&nbsp;betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS&nbsp;Payment Services.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> N&auml;r du best&auml;llt och betalat skickar vi en orderbekr&auml;ftelse till dig.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> F&ouml;r att handla m&aring;ste du vara &ouml;ver 18 &aring;r. &Auml;r du &auml;nnu inte 18 &aring;r m&aring;ste du ha m&aring;lsmans&nbsp;tillst&aring;nd f&ouml;r att f&aring; handla.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>Priser&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset p&aring;&nbsp;varan/tj&auml;nsten &auml;r det som anges p&aring; webbplatsen p&aring; best&auml;llningsdagen. Fraktkostnad&nbsp;tillkommer alltid om best&auml;llningen avser en vara.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi f&ouml;rbeh&aring;ller oss ocks&aring; r&auml;tten att &auml;ndra&nbsp;priser och sortiment utan s&auml;rskilda notiser om detta.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>Leverans och frakt&nbsp;<br /> &nbsp;</strong><br /> Du f&aring;r dina varor inom 3-5 arbetsdagar efter det att vi f&aring;tt din best&auml;llning. Vi svarar inte f&ouml;r&nbsp;dr&ouml;jsm&aring;l som beror p&aring; hinder utanf&ouml;r v&aring;r kontroll (force majeure).&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Vi levererar endast inom Sverige.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> F&ouml;r varor som inte levereras &ouml;ver Internet till&auml;mpar vi enhetsfrakt p&aring; 79 kr per order. Vid&nbsp;avh&auml;mtning av varor utg&aring;r ingen fraktkostnad.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>Paket som inte h&auml;mtas ut&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> H&auml;mtar du inte ut ditt paket alls, s&aring; skickas det tillbaka till oss. Vi tar d&aring; ut en avgift p&aring; 300&nbsp;kr f&ouml;r att t&auml;cka de kostnader vi har i samband med det outl&ouml;sta paketet. Outl&ouml;sta varor&nbsp;omfattas normalt inte av &aring;ngerr&auml;tten.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>&Aring;ngerr&auml;tt/retur&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> Du har alltid 14 dagars &aring;ngerr&auml;tt n&auml;r du handlar online. Det inneb&auml;r att du kan skicka&nbsp;tillbaka oanv&auml;nda och oskadda varor inom 14 dagar fr&aring;n att du mottagit ditt paket eller, om&nbsp;du best&auml;llt en tj&auml;nst, &aring;ngra ditt k&ouml;p inom 14 dagar fr&aring;n det att avtalet ingicks.&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> F&ouml;r att utnyttja din &aring;ngerr&auml;tt m&aring;ste du alltid senast inom 14 dagar fr&aring;n det att du tog emot&nbsp;varan eller ingick avtalet om tj&auml;nsten meddela&nbsp;K&ouml;rskolan.se&nbsp;att du vill utnyttja din&nbsp;&aring;ngerr&auml;tt. G&ouml;r du inte detta har du inte l&auml;ngre r&auml;tt att &aring;ngra ditt k&ouml;p.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Observera att &aring;ngerr&auml;tten inte g&auml;ller en tj&auml;nst om fullg&ouml;randet har p&aring;b&ouml;rjats, till exempel om&nbsp;du har &ouml;ppnat och godk&auml;nt villkoren i elevcentralens profil.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Kostnaden f&ouml;r retur av best&auml;lld vara bekostas av dig. Varan/varorna ska returneras till&nbsp;adressen Brunnsgatan 7, 553 17&nbsp; J&Ouml;NK&Ouml;PING.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Vid retur/&aring;ngerk&ouml;p kr&auml;vs f&ouml;ljesedel, kvitto eller ordernummer.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Retur f&aring;r inte ske mot postf&ouml;rskott.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Vid transport fr&aring;n oss till dig st&aring;r vi ansvaret f&ouml;r om varan skadas eller kommer bort under&nbsp;<br /> transporten. Vid transport fr&aring;n dig till oss st&aring;r du risken f&ouml;r varan. Detta inneb&auml;r att om&nbsp;varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du f&ouml;r detta.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Din retur &aring;terbetalas med samma betalningsmetod som vid k&ouml;p. Detta inneb&auml;r att vi s&auml;tter&nbsp;tillbaka k&ouml;pesumman med avdrag f&ouml;r v&aring;r fraktkostnad p&aring; samma kort som du anv&auml;nde vid&nbsp;k&ouml;pet inom 30 dagar fr&aring;n det att vi mottagit din retur alternativt, om det g&auml;ller k&ouml;p av tj&auml;nst,&nbsp;ditt meddelande om att avtalet fr&aring;ntr&auml;tts.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>Avbest&auml;llning&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> F&ouml;rutsatt att best&auml;llning av vara inte skickats iv&auml;g har du m&ouml;jlighet att avbest&auml;lla hela eller&nbsp;viss del av best&auml;llning av varor genom att kontakta oss per telefon.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>Behandling av personuppgifter&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> I samband med att du best&auml;ller en vara eller tj&auml;nst p&aring; v&aring;r hemsida godk&auml;nner du att&nbsp;K&ouml;rskolan.se registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du l&auml;mnar i&nbsp;samband med best&auml;llningen. Uppgifterna kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r administration av din&nbsp;best&auml;llning.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>Reklamation&nbsp;</strong><br /> &nbsp;<br /> K&ouml;rskolan.se&nbsp;till&auml;mpar STR:s reklamationspolicy.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Om en vara &auml;r felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du s&aring; snart som m&ouml;jligt&nbsp;<br /> kontakta oss. Vid &ouml;vriga reklamationer eller klagom&aring;l ska du v&auml;nda dig till STR:s&nbsp;reklamationsn&auml;mnd, se www.str.se.</p>